Europa wil dat internetbedrijven al je uploads preventief filteren.

(Niets minder dan een censuurmachine.)

Rage face
WTF

Het filter is blind voor legitiem gebruik van copyrighted informatie.

(Zoals parodieën, citaten en – oh noes! – memes.)

En als je upload is geweigerd, dan heb je gewoon pech.

(Een klacht indienen heeft geen zin.)

Must resist

Dat moet anders: we need to save the meme!

(Artikel 13 van voorstel Auteursrechtrichtlijn moet geschrapt worden.)

Please say yes

En jij kan daarbij enorm helpen!

Het kost je niets meer dan een gratis belletje naar een lid van Europees Parlement.

Badass over here!


MEP Roulette!

phone refresh

Bel bijvoorbeeldJohn Doe

Nadat je op de groene knop hebt geklikt vragen we je om je telefoonnummer. Daarna maken we een verbinding tussen jou en het parlementslid.

FR
John Doe close

Bel gratis. We hebben je telefoonnummer nodig om de verbinding op te zetten. Als je onze oproep beantwoord hoor je een 8bit-muziekje. Toets dan “1” waarna we je doorverbinden.

Begin je nummer met “+”, gevolgd door je landcode (+31 voor Nederland).

    [{"id":3081,"weight":10,"contact_id":711,"full_name":"Therese COMODINI CACHIA","first_name":"Therese","last_name":"COMODINI CACHIA","phone":"+322 28 45835","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":17,"type":"committee","name":"DROI","media":""},{"id":5,"type":"group","name":"EPP","media":""},{"id":54,"type":"country","name":"MT","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124968.jpg"},{"id":3082,"weight":10,"contact_id":455,"full_name":"Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG","first_name":"Lidia Joanna","last_name":"GERINGER de OEDENBERG","phone":"+322 28 45809","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":26,"type":"committee","name":"BUDG","media":""},{"id":10,"type":"group","name":"SD","media":""},{"id":46,"type":"committee","name":"PETI","media":""},{"id":6,"type":"country","name":"PL","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/28377.jpg"},{"id":3083,"weight":10,"contact_id":117,"full_name":"Angel DZHAMBAZKI","first_name":"Angel","last_name":"DZHAMBAZKI","phone":"+322 28 45697","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":56,"type":"country","name":"BG","media":""},{"id":28,"type":"group","name":"ECR","media":""},{"id":14,"type":"committee","name":"AFET","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124873.jpg"},{"id":3084,"weight":10,"contact_id":378,"full_name":"Jean-Marie CAVADA","first_name":"Jean-Marie","last_name":"CAVADA","phone":"+322 28 45367","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":9,"type":"committee","name":"EMPL","media":""},{"id":37,"type":"country","name":"FR","media":""},{"id":15,"type":"group","name":"ALDE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/28206.jpg"},{"id":3085,"weight":10,"contact_id":391,"full_name":"Ji\u0159\u00ed MA\u0160T\u00c1LKA","first_name":"Ji\u0159\u00ed","last_name":"MA\u0160T\u00c1LKA","phone":"+322 28 45905","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":34,"type":"country","name":"CZ","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":19,"type":"group","name":"GUE\/NGL","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/23704.jpg"},{"id":3086,"weight":2,"contact_id":415,"full_name":"Julia REDA","first_name":"Julia","last_name":"REDA","phone":"+322 28 45732","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":16,"type":"country","name":"DE","media":""},{"id":50,"type":"group","name":"Greens\/EFA","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":46,"type":"committee","name":"PETI","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124816.jpg"},{"id":3087,"weight":10,"contact_id":336,"full_name":"Isabella ADINOLFI","first_name":"Isabella","last_name":"ADINOLFI","phone":"+322 28 45714","groups":[{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""},{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":23,"type":"committee","name":"REGI","media":""},{"id":24,"type":"group","name":"EFDD","media":""},{"id":13,"type":"country","name":"IT","media":""},{"id":31,"type":"committee","name":"AFCO","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124831.jpg"},{"id":3088,"weight":10,"contact_id":501,"full_name":"Marie-Christine BOUTONNET","first_name":"Marie-Christine","last_name":"BOUTONNET","phone":"+322 28 45602","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":36,"type":"group","name":"ENF","media":""},{"id":37,"type":"country","name":"FR","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124753.jpg"},{"id":3089,"weight":10,"contact_id":749,"full_name":"Zdzis\u0142aw KRASNOD\u0118BSKI","first_name":"Zdzis\u0142aw","last_name":"KRASNOD\u0118BSKI","phone":"+322 28 45510","groups":[{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""},{"id":9,"type":"committee","name":"EMPL","media":""},{"id":28,"type":"group","name":"ECR","media":""},{"id":6,"type":"country","name":"PL","media":""},{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124891.jpg"},{"id":3090,"weight":10,"contact_id":182,"full_name":"Catherine STIHLER","first_name":"Catherine","last_name":"STIHLER","phone":"+322 28 45462","groups":[{"id":25,"type":"country","name":"GB","media":""},{"id":10,"type":"group","name":"SD","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":12,"type":"committee","name":"ECON","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/4545.jpg"},{"id":3091,"weight":10,"contact_id":480,"full_name":"Marc JOULAUD","first_name":"Marc","last_name":"JOULAUD","phone":"+322 28 45243","groups":[{"id":23,"type":"committee","name":"REGI","media":""},{"id":5,"type":"group","name":"EPP","media":""},{"id":37,"type":"country","name":"FR","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124728.jpg"},{"id":3092,"weight":10,"contact_id":484,"full_name":"Marco ZULLO","first_name":"Marco","last_name":"ZULLO","phone":"+322 28 45348","groups":[{"id":35,"type":"committee","name":"AGRI","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":38,"type":"committee","name":"FEMM","media":""},{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""},{"id":23,"type":"committee","name":"REGI","media":""},{"id":24,"type":"group","name":"EFDD","media":""},{"id":13,"type":"country","name":"IT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/125237.jpg"},{"id":3093,"weight":10,"contact_id":395,"full_name":"Jo\u00e3o PIMENTA LOPES","first_name":"Jo\u00e3o","last_name":"PIMENTA LOPES","phone":"+322 28 45465","groups":[{"id":41,"type":"country","name":"PT","media":""},{"id":9,"type":"committee","name":"EMPL","media":""},{"id":19,"type":"group","name":"GUE\/NGL","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":38,"type":"committee","name":"FEMM","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/136236.jpg"},{"id":3094,"weight":10,"contact_id":593,"full_name":"Pascal ARIMONT","first_name":"Pascal","last_name":"ARIMONT","phone":"+322 28 45778","groups":[{"id":23,"type":"committee","name":"REGI","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":44,"type":"country","name":"BE","media":""},{"id":5,"type":"group","name":"EPP","media":""},{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/24922.jpg"},{"id":3095,"weight":10,"contact_id":216,"full_name":"Daniel DALTON","first_name":"Daniel","last_name":"DALTON","phone":"+322 28 45897","groups":[{"id":25,"type":"country","name":"GB","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":20,"type":"committee","name":"LIBE","media":""},{"id":27,"type":"committee","name":"TRAN","media":""},{"id":28,"type":"group","name":"ECR","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/35135.jpg"},{"id":3096,"weight":10,"contact_id":422,"full_name":"Kaja KALLAS","first_name":"Kaja","last_name":"KALLAS","phone":"+322 28 45479","groups":[{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":59,"type":"country","name":"EE","media":""},{"id":15,"type":"group","name":"ALDE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124697.jpg"},{"id":3097,"weight":10,"contact_id":538,"full_name":"Mich\u00e8le RIVASI","first_name":"Mich\u00e8le","last_name":"RIVASI","phone":"+322 28 45397","groups":[{"id":18,"type":"committee","name":"ENVI","media":""},{"id":50,"type":"group","name":"Greens\/EFA","media":""},{"id":37,"type":"country","name":"FR","media":""},{"id":46,"type":"committee","name":"PETI","media":""},{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/96743.jpg"}]

Tips

Een belletje is het meest effectief.
Met onze tool is dat zelfs gratis.
Je hoeft geen expert te zijn.
Een persoonlijk verhaal is het sterkst.
Een assistent van een parlementslid is ook goed.
Wees vrolijk en positief.

True story