Europa chce by korporacje filtrowały wszystkie pliki, które wrzucasz do sieci

(Będzie to mechanizm oparty na cenzurze.)

Rage face
WTF

Fitr nie rozpozna czy masz prawa autorskie do wrzucanej treści.

(Dotyczy to parodii, cytatów czy nawet memów)

Nie będziesz miał żadnej ochrony przed usunięciem treści

(Nie zapewniają jej również proponowane przez decydentów gwarancje)

Must resist

Musimy temu zapobiec - uratujmy memy!

Artykuł 13 projektu dyrektywy o prawach autorskich musi zostać usunięty

Please say yes

Pomóż nam!

Zadzwoń za darmo do posła lub posłanki do Parlamentu Europejskiego

Badass over here!


Karuzela posłów

phone refresh

Na przykład zadzwoń doJohn Doe

Po naciśnięciu zielonego przycisku zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru telefonu, dzięki temu będziemy mogli zadzwonić do Ciebie, aby nawiązać połączenie.

FR
John Doe close

Dzwoń bezpłatnie. Aby zainicjować połączenie, potrzebujemy Twojego numeru telefonu. Zrobimy to od razu. Odpowiadając usłyszysz 8-bitową muzykę. Gdy wybierasz numer "1", połączymy Cię z posłem do PE.

Wpisując swój numer zacznij "+" a następni wpisz kod swojego kraju (dla Polski +48)

    [{"id":3081,"weight":10,"contact_id":711,"full_name":"Therese COMODINI CACHIA","first_name":"Therese","last_name":"COMODINI CACHIA","phone":"+322 28 45835","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":17,"type":"committee","name":"DROI","media":""},{"id":5,"type":"group","name":"EPP","media":""},{"id":54,"type":"country","name":"MT","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124968.jpg"},{"id":3082,"weight":10,"contact_id":455,"full_name":"Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG","first_name":"Lidia Joanna","last_name":"GERINGER de OEDENBERG","phone":"+322 28 45809","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":26,"type":"committee","name":"BUDG","media":""},{"id":10,"type":"group","name":"SD","media":""},{"id":46,"type":"committee","name":"PETI","media":""},{"id":6,"type":"country","name":"PL","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/28377.jpg"},{"id":3083,"weight":10,"contact_id":117,"full_name":"Angel DZHAMBAZKI","first_name":"Angel","last_name":"DZHAMBAZKI","phone":"+322 28 45697","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":56,"type":"country","name":"BG","media":""},{"id":28,"type":"group","name":"ECR","media":""},{"id":14,"type":"committee","name":"AFET","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124873.jpg"},{"id":3084,"weight":10,"contact_id":378,"full_name":"Jean-Marie CAVADA","first_name":"Jean-Marie","last_name":"CAVADA","phone":"+322 28 45367","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":9,"type":"committee","name":"EMPL","media":""},{"id":37,"type":"country","name":"FR","media":""},{"id":15,"type":"group","name":"ALDE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/28206.jpg"},{"id":3085,"weight":10,"contact_id":391,"full_name":"Ji\u0159\u00ed MA\u0160T\u00c1LKA","first_name":"Ji\u0159\u00ed","last_name":"MA\u0160T\u00c1LKA","phone":"+322 28 45905","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":34,"type":"country","name":"CZ","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":19,"type":"group","name":"GUE\/NGL","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/23704.jpg"},{"id":3086,"weight":2,"contact_id":415,"full_name":"Julia REDA","first_name":"Julia","last_name":"REDA","phone":"+322 28 45732","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":16,"type":"country","name":"DE","media":""},{"id":50,"type":"group","name":"Greens\/EFA","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":46,"type":"committee","name":"PETI","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124816.jpg"},{"id":3087,"weight":10,"contact_id":336,"full_name":"Isabella ADINOLFI","first_name":"Isabella","last_name":"ADINOLFI","phone":"+322 28 45714","groups":[{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""},{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":23,"type":"committee","name":"REGI","media":""},{"id":24,"type":"group","name":"EFDD","media":""},{"id":13,"type":"country","name":"IT","media":""},{"id":31,"type":"committee","name":"AFCO","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124831.jpg"},{"id":3088,"weight":10,"contact_id":501,"full_name":"Marie-Christine BOUTONNET","first_name":"Marie-Christine","last_name":"BOUTONNET","phone":"+322 28 45602","groups":[{"id":40,"type":"committee","name":"JURI","media":""},{"id":36,"type":"group","name":"ENF","media":""},{"id":37,"type":"country","name":"FR","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124753.jpg"},{"id":3089,"weight":10,"contact_id":749,"full_name":"Zdzis\u0142aw KRASNOD\u0118BSKI","first_name":"Zdzis\u0142aw","last_name":"KRASNOD\u0118BSKI","phone":"+322 28 45510","groups":[{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""},{"id":9,"type":"committee","name":"EMPL","media":""},{"id":28,"type":"group","name":"ECR","media":""},{"id":6,"type":"country","name":"PL","media":""},{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124891.jpg"},{"id":3090,"weight":10,"contact_id":182,"full_name":"Catherine STIHLER","first_name":"Catherine","last_name":"STIHLER","phone":"+322 28 45462","groups":[{"id":25,"type":"country","name":"GB","media":""},{"id":10,"type":"group","name":"SD","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":12,"type":"committee","name":"ECON","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/4545.jpg"},{"id":3091,"weight":10,"contact_id":480,"full_name":"Marc JOULAUD","first_name":"Marc","last_name":"JOULAUD","phone":"+322 28 45243","groups":[{"id":23,"type":"committee","name":"REGI","media":""},{"id":5,"type":"group","name":"EPP","media":""},{"id":37,"type":"country","name":"FR","media":""},{"id":39,"type":"committee","name":"CULT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124728.jpg"},{"id":3092,"weight":10,"contact_id":484,"full_name":"Marco ZULLO","first_name":"Marco","last_name":"ZULLO","phone":"+322 28 45348","groups":[{"id":35,"type":"committee","name":"AGRI","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":38,"type":"committee","name":"FEMM","media":""},{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""},{"id":23,"type":"committee","name":"REGI","media":""},{"id":24,"type":"group","name":"EFDD","media":""},{"id":13,"type":"country","name":"IT","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/125237.jpg"},{"id":3093,"weight":10,"contact_id":395,"full_name":"Jo\u00e3o PIMENTA LOPES","first_name":"Jo\u00e3o","last_name":"PIMENTA LOPES","phone":"+322 28 45465","groups":[{"id":41,"type":"country","name":"PT","media":""},{"id":9,"type":"committee","name":"EMPL","media":""},{"id":19,"type":"group","name":"GUE\/NGL","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":38,"type":"committee","name":"FEMM","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/136236.jpg"},{"id":3094,"weight":10,"contact_id":593,"full_name":"Pascal ARIMONT","first_name":"Pascal","last_name":"ARIMONT","phone":"+322 28 45778","groups":[{"id":23,"type":"committee","name":"REGI","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":44,"type":"country","name":"BE","media":""},{"id":5,"type":"group","name":"EPP","media":""},{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/24922.jpg"},{"id":3095,"weight":10,"contact_id":216,"full_name":"Daniel DALTON","first_name":"Daniel","last_name":"DALTON","phone":"+322 28 45897","groups":[{"id":25,"type":"country","name":"GB","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":20,"type":"committee","name":"LIBE","media":""},{"id":27,"type":"committee","name":"TRAN","media":""},{"id":28,"type":"group","name":"ECR","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/35135.jpg"},{"id":3096,"weight":10,"contact_id":422,"full_name":"Kaja KALLAS","first_name":"Kaja","last_name":"KALLAS","phone":"+322 28 45479","groups":[{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""},{"id":3,"type":"committee","name":"IMCO","media":""},{"id":59,"type":"country","name":"EE","media":""},{"id":15,"type":"group","name":"ALDE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/124697.jpg"},{"id":3097,"weight":10,"contact_id":538,"full_name":"Mich\u00e8le RIVASI","first_name":"Mich\u00e8le","last_name":"RIVASI","phone":"+322 28 45397","groups":[{"id":18,"type":"committee","name":"ENVI","media":""},{"id":50,"type":"group","name":"Greens\/EFA","media":""},{"id":37,"type":"country","name":"FR","media":""},{"id":46,"type":"committee","name":"PETI","media":""},{"id":7,"type":"committee","name":"ITRE","media":""}],"photo":"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/mepphoto\/96743.jpg"}]

Wskazówki

Telefon do Twojego przedstawiciela jest najbardziej skutecznym narzędziem.
Korzystanie z naszego narzędzia jest darmowe
Nie musisz być ekspertem.
Twój przekaz powinien być spersonalizowany
Rozmowa z asystentem/tką jest równie skuteczna
Bądź uprzejmy i pozytywny

True story